F The edge of time – Andreas Zografos, Greece, 2023, 110’

F The edge of time – Andreas Zografos, Greece, 2023, 110’

After a tragic event, an author finds himself incapable of writing. He leaves America to retreat to a house in a village on the island of Crete, hoping to complete his final book. As he delves into memories of the past, he realizes that nothing is as it seems, and that his wife harbors a significant secret.

  • Director: Andreas Zografos
  • Writer: Andreas Zografos
  • Producer: Andreas Zografos
  • Key Cast: Stefanos Zografos, Sofia Koutzoglou, Iosif Koutsogiannakis, Pandelis Alexandrakis, Dimosthenis Charitakis, Kostantina Stravopodi, George Frantzeskakis, Antonis Choudalakis, Stella Nikolakaki, Alkiviades Spandagos, Maro Stagaki, Angeliki Liontou. Eleni Tataraki, Eleni Dramitinou, Dimitris Kanlis, Eirini Nikolidaki, leonidas Koudounarakis
  • Makeup Artist: Eleni Tataraki