ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατερίνα Χέλμη
Ηθοποιός

Stephanie Pedros
Artists Management

Eleni Lucas
Ηθοποιός

Άννα Χριστοφίνη
Φωτογράφος

George F. Mehalchick
Entertainment Lawyer

Alexis Chaviaras
Σκηνοθέτης

Υπό την Αιγίδα
Οργάνωση

Συνδιοργάνωση

Υποστηρικτές

Χορηγοί  Επικοινωνίας