Νεκρή ή και Όχι;/Dead or Not? – Iάσονας Σίγμα/Iasonas Sigma, Ελλάδα/Greece, 2020, 15’

A young woman wakes up in a hotel room. She gets out of bed. She washes her face, combs her hair, puts lipstick on her lips. She realises that this is what she does day after day when she wakes up. She feels the urge to break this chain. She strips and goes to the room’s balcony. She imagines that this is her last day. She smokes as if this were her last cigarette. She looks at the world as if this were her last gaze. Suddenly, she feels the urge to fall indeed from the room’s balcony. She climbs and…

Σκηνοθέτης / Director: Iasonas Sigma (Dimitris Sdrolias)
Σενάριο / Writer: Iasonas Sigma (Dimitris Sdrolias)
Παραγωγός / Producer: Iasonas Sigma (Dimitris Sdrolias)
Ηθοποιοί / Key cast: Filia Kanellopoulou
Χώρα / Country: Greece
Έτος παραγωγής / Production year: 2021
Διάρκεια / Duration: 14 minutes 55 seconds