Ν MD “W” – Anna Karamitsou, Ελλάδα/Greece, 2021, 8’55”