Κινούμενα σχέδια 2018

Πρόκειται για την ιστορία δύο στρατιωτών που αντιστέκονται και θυσιάζουν τη ζωή τους έτσι ώστε οι άνθρωποι της πόλης κι...