Χορός και Αγάπη/– Cui Daihong, Κίνα, 2019, 106’41”

Περίληψη: H αγάπη μιας δασκάλας σε ένα μικρό χωριό στη Κίνα για το χορό και τους μαθητές της.