Σειριακός αριθμός – Κυριάκος Κανέλλος, Ελλάδα, 2019, 15′

Ο Θαρσής, μια βιολογικά προγραμματισμένη οντότητα, παραβιάζει τους κανόνες της Μηχανής σώζοντας ένα κορίτσι-πρόσφυγα.f