Ο Τζίμης ο Τίγρης-Παντελής Βούλγαρης, Ελλάδα, 1966, 16΄-22/10/2016, Τριανόν, Ναύπλιο

Η σύντομη σχέση, και το άδοξο τέλος αυτής, ανάμεσα σε ένα χεροδύναμο τύπο που δίνει παραστάσεις στο δρόμο, επιδεικνύοντας τη δύναμή του – ένα είδος Τζιμ Λόντου –, και σε μια τουρίστρια.