Ο Ποιμήν/The Shepherd – Illés László, Ουγγαρία, 2010, 90

Ο Ποιμένας είναι ένα ιστορικό δράμα που λαμβάνει χώρα στην Ουγγαρία το 1944, σε μια περιοχή που έχουν καταλάβει οι Ναζί. Ο κύριος χαρακτήρας είναι ένας γέρος βοσκός, ο οποίος ζει μόνος του σε ένα ράντσο.