Ο Κύκλος, το Σκιάχτρο και η Σιωπή- Χάρης Καραουλάνης, Ελλάδα, 2013, 19΄- 21/10/2016, 18.00, Τριανόν, Ναύπλιο

Ένας φανταστικός κόσμος, μια σκληρή κοινωνία και η ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει ελεύθερος.