Ο ιός του ανθρώπου – Γιάννης Αικατερίνης, Ελλάδα, 2020, 21’20”

Σύνοψις
Πρόκειται για μια ταινία που εστιάζει τις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιφέρει σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ο καθολικός εγκλεισμός της κοινωνίας εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού, όπως άγχος, κατάθλιψη, στρες, βίαιη συμπεριφορά, αποξένωση ακόμη και την αυτοκτονία.