Εμένα ο γιος μου- Χάρης Καραουλάνης, Ελλάδα, 2016, 7΄- 27/10/2016, Τριανόν , Ναύπλιο

Ο Σπύρος βγάζει βόλτα στο πάρκο, μια ηλικιωμένη κυρία με κινητικά προβλήματα. Η κυρία ξεκινάει να μιλάει για τον γιο της. Όταν θα θελήσει αργότερα να πάρει τον γιο της τηλέφωνο θα ανακαλύψει ότι το κινητό της έχει κλαπεί από τον Σπύρο.