ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “ΓΕΦΥΡΕΣ” – Αίτηση νέου εθελοντή

Επιστροφή σε:
TMHMA ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, Εταιρεία Πολιτισμού CINE@ART c/o Πέτρα Τερζή, Τ.Θ. 70, Άγιοι Θεόδωροι ΤΚ 20003, Κορινθία, Ελλάδα
Τηλ.: +30 6972080441, +357 99 798112 Fax: +30 2741060122
ή με email: corinthfest@gmail.com

 

 * Απαιτούνται όλα τα πεδία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

  Προσωπικά στοιχεία εθελοντή / Volunteer Personal Information
  Επιπρόσθετες πληροφορίες / Additional Information

  Το Φεστιβάλ "ΓΕΦΥΡΕΣ" ζητά πληροφορίες δημογραφικών δεδομένων μόνο για σκοπούς τήρησης αρχείων και θα εκτιμούσαμε την απάντησή σας.
  Σημείωση: Δεν απαιτείται να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες.
  Bridges Festival asks for demographic information only for archiving purposes and we shall be gratefull for your replies.
  Note: None of this is information is required