Δίδυμα Αστέρια-Twin Stars-Mehmet Tigli, Τουρκία, 2016, 17΄- 25/10/2016, 18.00, Τριανόν, Ναύπλιο

O Τζαν και ο Τζιχάν είναι δίδυμοι. Ζουν με τους γονείς τους στην Πρίγκηπο της Κωνσταντινούπολης. Αρχικά τα βλέπουμε στην ηλικία των 10 ετών. Ο Τζαν είναι πιο συναισθηματικός, ενώ ο Τζιχάν πιο μαλακός.Τα βράδια τους στέλνουν οι γονείς τους να φέρουν νερό. Αυτοί αφήνουν τα πλαστικά δοχεία και αρχίζουν να μετρούν τα αστέρια.