ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ – Στάθης Πλώτας @ Αθήνα: Αλκυονίς Art Cinema, Δευτέρα 19/10/15, 23:30

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ – Στάθης Πλώτας @ Αθήνα: Αλκυονίς Art Cinema, Δευτέρα 19/10/15, 23:30

ΓΙΑ TA ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ/ FOR MY CHILDREN – 2015, Σουηδία-Κύπρος/Sweden-Cyprus
Παραγωγός/Producer: SCALOAB-DID DONKEYISLAND LTD
Σκηνοθέτης/Director: Στάθης Πλώτας/Stathis Plotas
Ηθοποιοί/Starring: Jerzy Donus
Είδος/Genre: Τεκμηρίωσης/Documentary
Διάρκεια/Duration: 70′

ΓΙΑ TA ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ Aγάπη, αγάπη, αγάπη … παιδιά και γονείς σχηματίζουν δεσμούς αγάπης με ορισμένες εξαιρέσεις. Όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες χωρίζουν τα παιδιά από τους γονείς τους δεν ενδιαφέρονται για αυτούς τους δεσμούς αγάπης. Ούτε τους νοιάζει που βλάπτουν τη ζωή του παιδού με το να μην επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν αγάπη από τους κηδεμόνες και τους παππούδες τους. Χωρίς αγάπη, το παιδί δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε ολοκληρωμένη ηθική προσωπικότητα. Αυτή η ταινία είναι για την ταλαιπωρία που προκαλείται από το σημερινό απάνθρωπο σύστημα. Με το να θέτουν τα παιδιά σε αναγκαστική επιμέλεια, χωρίς να ζυγίζουν τους κινδύνους κατά τον προσήκοντα τρόπο και σύμφωνα με το σουηδικό θεμελιώδη νόμο, το σουηδικό οικογενειακό δίκαιο και σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

FOR MY CHILDREN Love, love, love…children and parents form with some exceptions love bonds. When the social services separate children from their parents they do not care about these love bonds. Nor do they care that they damage the child for life by not allowing the children to have their parents´ and grandparents love. Without love the child cannot grow to a whole moral person. This film is about the suffering caused by today´s inhumane system. With children taken into forced custody without weighing risks in an adequate way and according to Swedish fundamental law, Swedish family law and in accordance with human rights.